Obecné informace

Naším základním cílem je Vaše plná spokojenost s výrobky, které jste u nás zakoupili. Při nákupu zboží na dálku u nás kromě zákonné možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů navíc získáte možnost zboží do 30 dnů od nákupu vyměnit za jiné.

Při nákupu v našem eshopu může dle zákona kupující odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a bude mu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vráceno 100 % uhrazené ceny zboží. Dalších 16 dnů po uplynutí této lhůty má kupující možnost nepoužité zboží ve 100% stavu vyměnit za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Postup při vrácení zboží zakoupeného přes internet

Kupující má možnost vytisknout a vyplnit formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Ke stažení zde

Kupující má možnost přepravní službou dopravit zboží spolu s kopií faktury či paragonu a vyplněným formulářem na níže uvedenou adresu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je obdržel, případně jiným způsobem po vzájemné dohodě. Prodávající se zavazuje uhradit peněžní prostředky do 14 dnů od momentu odstoupení od kupní smlouvy na straně kupujícího, ale ne dříve než obdrží vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že ho odeslal.

Zboží zakoupené odešlete výhradně na adresu:

GHI Hospitality s.r.o. - Replicarepublic.cz
Oddělení vrácení zboží
1.máje 757/29
Liberec 7

Výměna zboží za jiné

Pokud se jedná o výměnu zboží, kupující do Formuláře pro vrácení zboží uvede kód požadovaného zboží (HN…) na výměnu, které mu bude obratem odesláno (pokud je skladem) se započtením ceny. Případný rozdíl v ceně uhradí kupující formou dobírky. V případě přeplatku bude rozdíl vrácen kupujícímu (viz výše).

Upozornění

Zboží lze vrátit jen zasláním výhradně na výše uvedenou adresu. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. Pokud je kupujícím firma, je podmínkou vrácení částky podepsání dobropisu, který na vyžádání zašle Oddělení vrácení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy - REPLICA REPUBLIC js_def

Obecné informace

Naším základním cílem je Vaše plná spokojenost s výrobky, které jste u nás zakoupili. Při nákupu zboží na dálku u nás kromě zákonné možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů navíc získáte možnost zboží do 30 dnů od nákupu vyměnit za jiné.

Při nákupu v našem eshopu může dle zákona kupující odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a bude mu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vráceno 100 % uhrazené ceny zboží. Dalších 16 dnů po uplynutí této lhůty má kupující možnost nepoužité zboží ve 100% stavu vyměnit za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Postup při vrácení zboží zakoupeného přes internet

Kupující má možnost vytisknout a vyplnit formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Ke stažení zde

Kupující má možnost přepravní službou dopravit zboží spolu s kopií faktury či paragonu a vyplněným formulářem na níže uvedenou adresu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je obdržel, případně jiným způsobem po vzájemné dohodě. Prodávající se zavazuje uhradit peněžní prostředky do 14 dnů od momentu odstoupení od kupní smlouvy na straně kupujícího, ale ne dříve než obdrží vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že ho odeslal.

Zboží zakoupené odešlete výhradně na adresu:

GHI Hospitality s.r.o. - Replicarepublic.cz
Oddělení vrácení zboží
1.máje 757/29
Liberec 7

Výměna zboží za jiné

Pokud se jedná o výměnu zboží, kupující do Formuláře pro vrácení zboží uvede kód požadovaného zboží (HN…) na výměnu, které mu bude obratem odesláno (pokud je skladem) se započtením ceny. Případný rozdíl v ceně uhradí kupující formou dobírky. V případě přeplatku bude rozdíl vrácen kupujícímu (viz výše).

Upozornění

Zboží lze vrátit jen zasláním výhradně na výše uvedenou adresu. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. Pokud je kupujícím firma, je podmínkou vrácení částky podepsání dobropisu, který na vyžádání zašle Oddělení vrácení zboží.