Obecné informace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. 

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat!
Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce emailem (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.

Závada při prvním použití výrobku
Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:
Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
Dané zboží je skladem (jinak není výměna možná).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 36 měsíců. Kupující musí koupi zboží prokázat (např. nákupním dokladem). Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky. V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná, hradí náklady k zaslání zboží k reklamaci prodávající. Pro tento případ je nutné, aby kupující doložil daňový doklad za přepravu zboží k reklamaci.

Postup při reklamaci

Kupující má možnost pro urychlení procesu reklamace vytisknout a vyplnit Reklamační formulář

Reklamační formulář ke stažení zde

Kupující přepravní službou dopraví reklamované zboží včetně prokázání o jeho koupi a případně výše uvedeným Reklamačním formulářem na adresu:

GHI Hospitality s.r.o
Reklamační oddělení
1.máje 757/29
Liberec 7
Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

Zboží neposílejte na dobírku.
Takové zásilky nemůžeme přijmout. O zahájení reklamačního řízení a jeho průběhu bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.

Reklamace - REPLICA REPUBLIC js_def

Obecné informace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. 

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat!
Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce emailem (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.

Závada při prvním použití výrobku
Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:
Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
Dané zboží je skladem (jinak není výměna možná).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 36 měsíců. Kupující musí koupi zboží prokázat (např. nákupním dokladem). Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky. V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná, hradí náklady k zaslání zboží k reklamaci prodávající. Pro tento případ je nutné, aby kupující doložil daňový doklad za přepravu zboží k reklamaci.

Postup při reklamaci

Kupující má možnost pro urychlení procesu reklamace vytisknout a vyplnit Reklamační formulář

Reklamační formulář ke stažení zde

Kupující přepravní službou dopraví reklamované zboží včetně prokázání o jeho koupi a případně výše uvedeným Reklamačním formulářem na adresu:

GHI Hospitality s.r.o
Reklamační oddělení
1.máje 757/29
Liberec 7
Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

Zboží neposílejte na dobírku.
Takové zásilky nemůžeme přijmout. O zahájení reklamačního řízení a jeho průběhu bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.